De Hofbranders wit wit

Gebruiksvoorwaarden

Deze Voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van alle inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn op de website https://dehofbranders.nl (de “Dienst”) beheerd door De Hofbranders B.V. (“ons”, “wij” of “onze”).

Uw toegang tot onze diensten is onderworpen aan uw acceptatie, zonder wijziging, van alle hierin opgenomen voorwaarden en alle andere bedrijfsregels en beleidslijnen die door ons zijn gepubliceerd en die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gepubliceerd.

Lees de Overeenkomst zorgvuldig door voordat u toegang krijgt tot of gebruik maakt van onze Diensten. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van enig deel van onze Diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de voorwaarden van de Overeenkomst, dan mag u onze Diensten niet gebruiken.

 

Intellectueel Eigendom

De Overeenkomst draagt geen intellectueel eigendom van Ons over aan u, en alle rechten, titels en belangen in en op dergelijk eigendom blijven (tussen de partijen) uitsluitend bij De Hofbranders B.V. en haar licentiegevers.

 

Diensten van Derden

Bij het gebruik van de Diensten kunt u gebruik maken van diensten, producten, software, insluitingen of applicaties ontwikkeld door een derde partij (“Diensten van Derden”).

 

Als u gebruik maakt van Diensten van Derden, begrijpt u dat:

Elk gebruik van een Dienst van Derden is op eigen risico, en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens iemand voor websites of Diensten van Derden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

 

Accounts

Waar het gebruik van enig deel van onze Diensten een account vereist, gaat u ermee akkoord ons te voorzien van volledige en nauwkeurige informatie wanneer u zich registreert voor een account.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw accountinformatie en voor het veilig bewaren van uw wachtwoord.

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst. U mag uw toegangsgegevens niet delen of misbruiken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of als u op de hoogte bent van een andere inbreuk op de beveiliging.

 

Links naar andere websites

Onze Dienst kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of worden gecontroleerd door De Hofbranders B.V.

De Hofbranders B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of diensten van derden. De Hofbranders B.V. is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

We adviseren u om de gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van alle websites of diensten van derden die u bezoekt te lezen.

 

Beëindiging

We kunnen uw toegang tot alle of een deel van onze Diensten op elk moment beëindigen of opschorten, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang.

Als u de Overeenkomst of uw De Hofbranders B.V. account wilt beëindigen, kunt u eenvoudigweg stoppen met het gebruik van onze Diensten.

Alle bepalingen van de Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht moeten blijven, blijven na beëindiging van kracht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantie-afwijzingen, schadeloosstelling en beperkingen van aansprakelijkheid.

 

Disclaimer

Onze Diensten worden geleverd op een “ZOALS ZE ZIJN” en “ZOALS BESCHIKBAAR” basis. De Hofbranders B.V. en haar leveranciers en licentiegevers wijzen hierbij alle garanties van welke aard dan ook af, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch De Hofbranders B.V., noch haar leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat onze Diensten foutloos zullen zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken zal zijn.

U begrijpt dat u op eigen risico inhoud of diensten downloadt of op een andere manier verkrijgt via onze Diensten.

 

Rechtsgebied en toepasselijk recht

Tenzij anders bepaald door de toepasselijke wetgeving, wordt de overeenkomst en elke toegang tot of gebruik van onze Diensten beheerst door de wetten van Nederland.

De juiste plaats voor eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en elke toegang tot of gebruik van onze diensten rechtbanken zijn die gevestigd zijn in Nederland.

 

Wijzigingen

De Hofbranders B.V. behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen of te vervangen.

Als we materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een bericht te plaatsen op onze website, of door u een e-mail of andere communicatie te sturen voordat de wijzigingen van kracht worden. De kennisgeving zal een redelijke termijn aangeven waarna de nieuwe voorwaarden van kracht worden.

We zullen proberen om minimaal 30 dagen van tevoren kennis te geven voordat de wijzigingen van kracht worden. Als u het niet eens bent met onze wijzigingen, moet u stoppen met het gebruik van onze Diensten binnen de aangegeven kennisgevingsperiode of zodra de wijzigingen van kracht worden.

Uw voortgezet gebruik van onze Diensten zal onderworpen zijn aan de nieuwe voorwaarden.

 

Bereik Ons

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via mees@ dehofbranders.nl.