De Hofbranders wit wit

Privacybeleid

Privacybeleid

Welkom op https://dehofbranders.nl (de “Site”). We begrijpen dat online privacy belangrijk is voor gebruikers van onze Site, vooral bij het doen van zaken. Deze verklaring beheert ons privacybeleid met betrekking tot die gebruikers van de Site (“Bezoekers”) die bezoeken zonder zaken te doen en Bezoekers die zich registreren om zaken te doen op de Site en gebruik maken van de verschillende diensten aangeboden door De Hofbranders B.V. (gezamenlijk, “Diensten”) (“Geautoriseerde Klanten”).

“Persoonlijk Identificeerbare Informatie”

verwijst naar informatie die identificeert of gebruikt kan worden om de persoon te identificeren, te contacteren of te lokaliseren naar wie dergelijke informatie betrekking heeft, inclusief, maar niet beperkt tot, naam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, financiële profielen, burgerservicenummer en creditcardinformatie. Persoonlijk Identificeerbare Informatie omvat niet informatie die anoniem wordt verzameld (dat wil zeggen zonder identificatie van de individuele gebruiker) of demografische informatie die niet is verbonden aan een geïdentificeerd individu.

Welke Persoonlijk Identificeerbare Informatie wordt verzameld?

We kunnen basis gebruikersprofiel informatie verzamelen van al onze Bezoekers. We verzamelen de volgende aanvullende informatie van onze Geautoriseerde Klanten: de naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, sociale media profiel informatie.

Welke organisaties verzamelen de informatie?

Naast onze directe verzameling van informatie, kunnen onze derde partij service leveranciers (zoals creditcardmaatschappijen, clearinghuizen en banken) die dergelijke diensten kunnen verlenen als krediet, verzekering en escrow diensten deze informatie verzamelen van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten. We hebben geen controle over hoe deze derden dergelijke informatie gebruiken, maar we vragen hen wel om te onthullen hoe ze persoonlijke informatie gebruiken die aan hen is verstrekt door Bezoekers en Geautoriseerde Klanten. Sommige van deze derde partijen kunnen tussenpersonen zijn die uitsluitend als schakels in de distributieketen fungeren en de aan hen gegeven informatie niet opslaan, bewaren of gebruiken.

Hoe gebruikt de Site Persoonlijk Identificeerbare Informatie?

We gebruiken Persoonlijk Identificeerbare Informatie om de Site aan te passen, om passende serviceaanbiedingen te doen en om koop- en verkoopaanvragen op de Site te vervullen. We kunnen Bezoekers en Geautoriseerde Klanten e-mailen over onderzoek of koop- en verkoopmogelijkheden op de Site of informatie gerelateerd aan het onderwerp van de Site. We kunnen ook Persoonlijk Identificeerbare Informatie gebruiken om Bezoekers en Geautoriseerde Klanten te contacteren in reactie op specifieke vragen, of om gevraagde informatie te verstrekken.

Met wie kan de informatie worden gedeeld?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie over Geautoriseerde Klanten kan worden gedeeld met andere Geautoriseerde Klanten die potentiële transacties met andere Geautoriseerde Klanten willen evalueren. We kunnen geaggregeerde informatie over onze Bezoekers delen, inclusief de demografie van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten, met onze gelieerde agentschappen en derde partij leveranciers. We bieden ook de mogelijkheid om “opt out” te kiezen voor het ontvangen van informatie of gecontacteerd te worden door ons of door een bureau dat namens ons handelt.

Hoe wordt Persoonlijk Identificeerbare Informatie opgeslagen?

Persoonlijk Identificeerbare Informatie verzameld door De Hofbranders B.V. wordt veilig opgeslagen en is niet toegankelijk voor derden of medewerkers van De Hofbranders B.V. behalve voor gebruik zoals hierboven aangegeven.

Welke keuzes zijn beschikbaar voor Bezoekers met betrekking tot verzameling, gebruik en distributie van de informatie?

Bezoekers en Geautoriseerde Klanten kunnen ervoor kiezen om geen ongevraagde informatie van ons te ontvangen of door ons en/of onze leveranciers en gelieerde agentschappen gecontacteerd te worden door te reageren op e-mails zoals geïnstrueerd, of door contact met ons op te nemen op mees@dehofbranders.nl

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker aan de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert.

We gebruiken “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser instrueren om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u mogelijk niet alle delen van onze Service gebruiken.

Worden er cookies gebruikt op de site?

Cookies worden om verschillende redenen gebruikt. We gebruiken cookies om informatie te verkrijgen over de voorkeuren van onze Bezoekers en de diensten die ze selecteren. We gebruiken ook cookies voor beveiligingsdoeleinden om onze Geautoriseerde Klanten te beschermen. Bijvoorbeeld, als een Geautoriseerde Klant is ingelogd en de site wordt meer dan 10 minuten niet gebruikt, loggen we de Geautoriseerde Klant automatisch uit. Bezoekers die niet willen dat er cookies op hun computers worden geplaatst, moeten hun browsers instellen om cookies te weigeren voordat ze https://dehofbranders.nl gebruiken, met het nadeel dat bepaalde functies van de website mogelijk niet goed werken zonder de hulp van cookies.

Cookies gebruikt door onze serviceproviders

Onze serviceproviders gebruiken cookies en die cookies kunnen op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. U kunt meer details vinden over welke cookies worden gebruikt op onze cookies info pagina.

Hoe gebruikt De Hofbranders B.V. inloginformatie?

De Hofbranders B.V. gebruikt inloginformatie, inclusief, maar niet beperkt tot, IP-adressen, ISP’s, en browsertypes, browserversie, bezochte pagina’s, datum en tijd van bezoek, om trends te analyseren, de Site te beheren, de beweging en het gebruik van een gebruiker te volgen en brede demografische informatie te verzamelen.

Welke partners of serviceproviders hebben toegang tot Persoonlijk Identificeerbare Informatie van Bezoekers en/of Geautoriseerde Klanten op de Site?

De Hofbranders B.V. is partnerschappen en andere affiliaties aangegaan en zal blijven aangaan met een aantal leveranciers. Dergelijke leveranciers kunnen toegang hebben tot bepaalde Persoonlijk Identificeerbare Informatie op een need-to-know basis voor het evalueren van Geautoriseerde Klanten voor servicegeschiktheid. Ons privacybeleid dekt niet hun verzameling of gebruik van deze informatie.

Hoe houdt de Site Persoonlijk Identificeerbare Informatie veilig?

Al onze medewerkers zijn bekend met ons beveiligingsbeleid en -praktijken. De Persoonlijk Identificeerbare Informatie van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal gekwalificeerde medewerkers die een wachtwoord krijgen om toegang te krijgen tot de informatie. We controleren onze beveiligingssystemen en -processen regelmatig. Gevoelige informatie, zoals creditcardnummers of burgerservicenummers, wordt beschermd door encryptieprotocollen, om informatie te beschermen die over het internet wordt verzonden. Hoewel we commercieel redelijke maatregelen nemen om een veilige site te behouden, zijn elektronische communicatie en databases onderhevig aan fouten, manipulatie en inbraken, en we kunnen niet garanderen of garanderen dat dergelijke gebeurtenissen niet zullen plaatsvinden en we zullen niet aansprakelijk zijn voor Bezoekers of Geautoriseerde Klanten voor dergelijke gebeurtenissen.

Hoe kunnen Bezoekers onjuistheden in Persoonlijk Identificeerbare Informatie corrigeren?

Bezoekers en Geautoriseerde Klanten kunnen contact met ons opnemen om Persoonlijk Identificeerbare Informatie over hen bij te werken of eventuele onjuistheden te corrigeren door ons te e-mailen op mees@dehofbranders.nl .

Kan een Bezoeker Persoonlijk Identificeerbare Informatie die door de Site is verzameld verwijderen of deactiveren?

We bieden Bezoekers en Geautoriseerde Klanten een mechanisme om Persoonlijk Identificeerbare Informatie uit de database van de Site te verwijderen/deactiveren door contact op te nemen. Vanwege back-ups en records van verwijderingen kan het echter onmogelijk zijn om een invoer van een Bezoeker te verwijderen zonder enige resterende informatie te behouden. Een individu dat verzoekt om Persoonlijk Identificeerbare Informatie te deactiveren, zal deze informatie functioneel verwijderd hebben, en we zullen geen Persoonlijk Identificeerbare Informatie verkopen, overdragen of gebruiken met betrekking tot dat individu op enige manier in de toekomst.

Uw rechten

Dit zijn samengevatte rechten die u heeft onder de gegevensbeschermingswet:

  • Het recht op toegang
  • Het recht op rectificatie
  • Het recht op verwijdering
  • Het recht op beperking van de verwerking
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
  • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid
  • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
  • Het recht om toestemming in te trekken

Privacy van kinderen

Onze Dienst is niet gericht op “Kinderen”, iedereen onder de leeftijd van 18 jaar, en we verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen onder de 18 jaar.

Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan onmiddellijk contact met ons op via de verstrekte contactgegevens. Als we te weten komen dat kinderen onder de 18 jaar persoonlijke informatie hebben verstrekt, zullen we de informatie onmiddellijk van onze servers verwijderen.

Naleving van wetten

Openbaarmaking van Persoonlijk Identificeerbare Informatie om te voldoen aan de wet. We zullen Persoonlijk Identificeerbare Informatie openbaar maken om te voldoen aan een gerechtelijk bevel of dagvaarding of een verzoek van een wetshandhavingsinstantie om informatie vrij te geven. We zullen ook Persoonlijk Identificeerbare Informatie openbaar maken wanneer dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de veiligheid van onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten te beschermen.

Wat gebeurt er als het Privacybeleid verandert?

We zullen onze Bezoekers en Geautoriseerde Klanten op de hoogte stellen van wijzigingen in ons privacybeleid door dergelijke wijzigingen op de Site te plaatsen. Als we ons privacybeleid echter wijzigen op een manier die kan leiden tot openbaarmaking van Persoonlijk Identificeerbare Informatie die een Bezoeker of Geautoriseerde Klant eerder heeft verzocht niet te openbaren, zullen we contact opnemen met een dergelijke Bezoeker of Geautoriseerde Klant om een dergelijke Bezoeker of Geautoriseerde Klant in staat te stellen dergelijke openbaarmaking te voorkomen.

Links

https://dehofbranders.nl bevat links naar andere websites. Let op: wanneer u op een van deze links klikt, gaat u naar een andere website. We raden u aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites te lezen, omdat hun privacybeleid kan afwijken van het onze.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via mees@ dehofbranders.nl .